Endokardit, aortadissektion och aortaaneurysm

En hjärtklaff som på något sätt är skadad eller har ett medfött fel kan vara sårbar för vissa ovanliga men allvarliga tillstånd.

Exempel på skada eller fel i hjärtklaffen är endokardit (infektion i hjärtat), aortadissektion (bristning i stora kroppspulsåderns vägg) eller aortaaneurysm (bråck på stora kroppspulsådern). Vid akuta symptom är det viktigt att omedelbart komma till sjukhus.

Endokardit – infektion i hjärtat

Personer med en förträngning eller läckage i en eller flera hjärtklaffar, som har klaffprotes eller ett medfött hjärt- eller klaffel har en ökad risk att drabbas av en bakteriell infektion i hjärtat som kallas endokardit. Till riskgruppen hör även personer som tidigare har drabbats av sjukdomen eller som har ett nedsatt immunförvar.

Infektionen drabbar endokardiet som är en hinna inne i hjärtats hålrum. Allra vanligast är att infektionen sätter sig i någon hjärtklaff, vanligtvis aorta- eller mitralklaffen. Bakterierna kan spridas i blodet efter ett ingrepp hos tandläkaren eller via ett vanligt sår. Bakterierna färdas genom blodet och fastnar på ett svagt eller skadat ställe i klaffen.

Sjukdomen Endokardit är relativt ovanlig och drabbar cirka 500 personer per år i Sverige, men den är ofta allvarlig för den som drabbas. Behandlingen kan bli långvarig, mellan 2 och 6 veckor, och består av antibiotika direkt i blodet. Om infektionen inte ger med sig kan det bli nödvändigt med operation.

I mycket ovanliga fall kan infektionen vara aggressiv, den förstör då klaffarna och symptomen blir mer dramatiska. Akutvård i form av en hjärtklaffsoperation krävs i dessa fall.

Aortadissektion – bristning i stora kroppspulsåderns vägg

Aortaklaffen kan påverkas av sjukdomar i stora kroppspulsådern. Det rör sig om ovanliga, men allvarliga tillstånd.

Aortadissektion är ett allvarligt tillstånd som innebär att kärlväggens inre lager i aorta lossnar och separeras från kärlväggens mellersta lager. Bristningen orsakar en klyvning av aortaväggen varvid en falsk blodkanal skapas. Blodet som finns i den falska blodkanalen färdas parallellt med den normala blodströmmen i aorta.

Dissektionen kan sprida sig nedåt, och i vissa fall i uppåtgående riktning, det vill säga motströms upp mot hjärtat. Om dissektionen når aortaklaffen skadas klaffen med risk för allvarliga komplikationer i hjärtat.

Akuta kraftiga smärtor i rygg, mage och/eller bröstkorg kan vara tecken på aortadissektion. Den som får sådana symptom bör omedelbart larma ambulans för akut färd till sjukhus. Upptäcks dissektionen i tid opereras patienten akut för att förhindra svåra skador på aortaklaff och hjärtat. Det sjuka partiet i stora kroppspulsådern ersätts med en konstgjord blodåder, så kallad kärlgraft. I vissa fall behöver aortaklaffen lagas eller ersättas med en konstgjord klaffprotes.

Aortaaneurysm – bråck på stora kroppspulsådern

Aortaaneurysm är en sjuklig vidgning på stora kroppspulsådern. Pulsåderbråcket kan uppstå i hela aorta. Om bråcket drabbar första delen av aorta, direkt efter hjärtat, kan vidgningen orsaka ett läckage på aortaklaffen.

Om tillståndet aortaaneurysm upptäcks i tid är det möjligt att operera såväl bråcket som den läckande aortaklaffen som då repareras eller byts ut mot en klaffprotes.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om hjärtklaffsjukdom som är faktagranskad av Anders Jeppsson, professor och överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset.