Snabbare svar om hur hjärtat mår

Den som drabbas av akuta smärtor i bröstet får i dag ofta vänta länge på diagnos. Med hjälp av ny medicinsk teknik – en mobil gammakamera – kan patienterna få svar inom några timmar. Den som inte har fel på hjärtat kan få åka hem istället för att läggas in för observation och genomgå mängder av tester.

Specialist i kardiologi

Kameran, som mäter syretillförseln i hjärtat, används i dag vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. En av kamerans uppfinnare är Lars-Åke Brodin, professor i medicinsk teknik vid KTH samt läkare och specialist i kardiologi.

– Idén är enkel – att med en kamera titta på hjärtat från sidan, säger han i en intervju i KTH Magazine.

Kameran kan placeras och användas vid sjukhussängen utan att patienten behöver flyttas.

För att undersökningen ska kunna genomföras måste ett radioaktivt ämne, en isotop, tillföras i patientens blodomlopp. Isotopen tas sedan upp av muskelcellerna i hjärtat.

Blodflödet i hjärtat

Om cellerna har en god blodgenomströmning kan en större mängd av det radioaktiva ämnet fångas upp. Därefter skickar isotopen ut en signal som plockas upp av kameran som framställer 3D-bilder över blodflödet i hjärtat.

Ju mer av isotoperna som cellerna har tagit upp desto bättre syns de på bilderna.

Den totala undersökningstiden är tio minuter. Kameran har utvecklats, konstruerats och tillverkats av forskare från KTH, Karolinska sjukhuset, Karolinska institutet och Novum.