Forskningen räddar och förlänger liv

Medicinsk forskning och utveckling har räddat 154 000 liv de senaste 30 åren. Tack vare att forskningen gått framåt ökar medellivslängden i Sverige.

De senaste 30 åren har forskningen inom hjärt- och kärlsjukdomar räddat 154 000 personers liv. Dessutom har forskningen förlängt livet med i snitt 12 extra år för en medelålders person som drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Detta enligt en studie som Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) har tagit fram.  

Dessa otroliga framsteg hade inte varit möjliga utan viktiga gåvor från svenska folket. För att forskningen ska kunna nå nya framsteg behöver vi bli fler som ger till forskningen. 

Hjärt-Lungfonden stödjer löpande omkring 250 olika forskningsprojekt inom hjärt-, kärl- och lungsjukdom, men behovet är mycket stort. Med ditt stöd kan forskningen ge resultat i form av viktiga kunskaper som resulterar i bättre vård, behandling och kunskaper om hur vi kan förebygga sjukdomar. 

Läs mer i Effektrapporten 2018

Stort tack för ditt viktiga stöd till forskningen!