Ulf Hedin: Din gåva gör verkligen skillnad!

Totalt är 1,9 miljoner personer i Sverige drabbade av hjärt-kärlsjukdom och behovet av forskning för att kunna rädda fler liv är mycket stort. Det är därför du är livsviktig för forskningen och för alla de som drabbas.

Sedan 1904 har Hjärt-Lungfonden bidragit till många stora forskningsframsteg. De pengar som staten satsar på medicinsk forskning räcker inte till för att nå de viktiga genombrott vi behöver. Varje krona som samlas in kommer oss forskare till godo i kampen för att kunna rädda fler liv. 

Du gör mitt genombrott möjligt

Tack vare stödet från Hjärt-Lungfonden kan jag och mina kollegor ta nästa steg mot vårt mål att förstå och förhindra åderförfettning i kärlen. Det arbetet är avgörande för att vi ska kunna förebygga och bota sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. 

Som forskare är en av mina största drivkrafter att möta patienter och se hur mitt arbete gör skillnad. Forskningens resultat kan helt förändra livet för någon som drabbas. Därför kommer jag göra allt för att din gåva ska göra största möjliga nytta.

Flera nya genombrott i sikte

Vi vet att åderförfettning orsakar hjärtinfarkt, den sjukdom som tar flest liv. Vid åderförfettning bildas plack i blodkärlen som kan bli instabila och brista. Ovanpå det brustna placket bildas då en blodpropp som täpper till kärlet så att hjärtat skadas.

Idag saknar läkare metoder som kan avgöra om ett plack är instabilt innan det brister och blir farligt. Nu stödjer Hjärt-Lungfonden en studie där min forskargrupp studerar hur man med nya tekniker kan upptäcka farlig åderförfettning. På så sätt går det att hitta personer som löper risk att drabbas av hjärtinfarkt – och sätta in behandling som förhindrar att det sker.

Jag och min forskargrupp driver också flera projekt som vi ser kan utvecklas till nya läkemedel för att motverka sjukdomen. Nya metoder och läkemedel för att upptäcka och motverka farlig åderförfettning kommer att göra stor skillnad för tusentals människor. Det är därför forskningen inte kan stanna av.

Allt som jag berättat om här är möjligt tack vare din och andras tro på forskningen. Hjärtligt tack för att du stödjer oss. Jag hoppas att du vill fortsätta vara en del av arbetet för att rädda fler liv!

Ulf Hedin är professor, verksamhetschef och överläkare på Kärlkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm