Ballongvidning vid hjärtinfarkt

De senaste tio åren har ballongvidgningar för att öppna kärlen vid hjärtinfarkt utvecklats och förbättrats.

När någon drabbas av hjärtinfarkt idag används ofta ballongvidgning (pci) som metod för att vidga kärlen. De senaste åren har man också utvecklat den metoden genom att man går in med en kateter via handleden istället för via ljumsken. Tidigare använde man ofta trombolys som propplösande behandling vilket ökar risken för blödning.

Antalet komplikationer minskar

De senaste tio åren har andelen komplikationer med blödningar minskar från 2,5 % till mindre än 1 % per år. Trombolys används numera bara vid långa transporter då det inte är möjligt att nå ett sjukhus som utför ballongvidning (pci) inom två timmar. År 2003 utfördes endast 14 procent av pci-ingreppen via handleden. Tio år senare hade siffran stigit till 78 procent. 

Informationen är häntad ur Hjärtrapporten 2014 som finns att ladda ner här.