Vad bör jag tänka på om jag har diabetes?

Du som har diabetes kan påverka ditt blodsocker, blodtryck och kolesterol samt din generella hälsa med mat, motion och medicin.

Du som har diabetes kan påverka ditt blodsocker, blodtryck och dina kolesterolvärden samt din generella hälsa med mat, motion och medicin.

Det finns flera nationellt utarbetade mål för blodsocker, blodtryck och kolesterol och att förbättra flera riskfaktorer och inkludera livsstilsförändringar, har vid typ 2-diabetes visat sig skydda mot hjärt-kärldödlighet.

Rökstopp är en av de viktigaste åtgärderna om man vill minska sin risk. Dessutom kan en viktminskning innebära att den egna insulinproduktionen räcker till. År 2011 kom Socialstyrelsen med uppdaterade kostråd vid diabetes. De har vetenskapligt stöd för fyra olika typer av kostråd med en gynnsam effekt på blodsocker, blodfetter och vikt.

Livsmedel som särskilt lyfts fram i de nya kostråden för personer med diabetes är frukt och grönt, baljväxter, fisk, fullkorn, nötter, jordnötter och olivolja. Om man provar en kolhydratfattig och fettrik kost är det viktigt att noga kontrollera sina blodfetter, då en fettrik diet hos vissa individer kan orsaka höga nivåer av det onda LDL-kolesterolet.

Regelbunden motion, till exempel en rask promenad på 30 minuter varje dag, påverkar hela kroppen. Även styrketräning är till nytta, bland annat förbättras sockerbalansen, blodtrycket sänks och risken för proppbildning minskar. Motion påverkar även vikten och den skadliga bukfetman. Ökad fysisk aktivitet gör att känsligheten för insulinet förbättras.