Hur är diabetes kopplat till hjärtinfarkt?

En kollega fick nyligen en hjärtinfarkt. På sjukhuset fick han veta att han har diabetes och att den kan ha orsakat hjärtinfarkten. Hur går det ihop?

Studier visar att risken för hjärtinfarkt är två till tre gånger så stor hos personer med diabetes jämfört med de som inte har diabetes. Personer som drabbas av typ 2-diabetes, så kallad åldersdiabetes, kan ha förhöjda blodsockernivåer i flera år utan att veta om det. Av alla patienter med hjärtinfarkt beräknas 25–30 procent ha en tidigare oupptäckt diabetes och lika många har förstadier till diabetes. 

Om man vid diabetes har höga blodsockervärden kommer detta med tiden snabba på en åderförfettning som drabbar kroppens stora blodkärl, men även hjärtats kranskärl. Då uppstår förträngningar i artärerna, de blodkärl som för syrerikt blod från hjärtat ut till kroppens celler, och tillförseln av syrerikt blod minskar. Åderförfettningen i kärlen kan brista och man får då en blodpropp som helt kan stoppa blodflödet och ge upphov till hjärtinfarkt eller stroke.

Ökad åderförfettning vid diabetes kan förhindras med regelbunden kontroll av blodtryck, blodfetter och blodsocker.