Diabetes behandling

Mat, medicin och motion är de instrument en person med diabetes använder för att påverka sitt blodsocker. En jämn och kontrollerad blodsockernivå, där såväl höga toppar som djupa dalar undviks, har stor betydelse för hur man mår.

Ny forskning visar att det är mycket viktigt att hålla sitt blodsockervärde på en så jämn och så nära normal nivå som möjligt, inte bara efter måltiden, utan över hela dygnet. Svängningar i blodsockret är i sig obehagliga, men risken med ett okontrollerat blodsocker är att man på sikt riskerar att få svåra komplikationer.

Insulinbehandling typ 1-diabetes

Hos friska personer innehåller blodet alltid en grundnivå av insulin. Vid måltider signalerar den höjda blodsockerhalten till bukspottkörteln att producera mer insulin så att blodsockret sänks till normal nivå. Dagens insulinbehandling kan inte helt efterlikna kroppens naturliga vågor i insulinproduktionen, men de nya snabbverkande insulinsorterna kan i högre grad efterlikna bukspottkörtelns insulinproducerande mönster.

För närvarande måste alla med typ 1-diabetes få daglig insulinbehandling. Under senare år har det blivit allt vanligare att även personer med typ 2-diabetes måste ta insulin dagligen. Insulinet ges i form av injektioner, vanligtvis med speciella insulinpennor. För att undvika svullnad i fettlagret under huden varieras injektionsstället. Svullnaden kan påverka insulinets upptagningshastighet.

Insulinpumpar levererar insulin kontinuerligt till underhuden och kan även vara ett alternativ för typ 2-patienter som måste ha insulin och har dålig glukoskontroll.

Tablettbehandling typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes kan ofta hållas under kontroll genom näringsriktig kost och ökad motion. I många fall krävs med tiden tablettbehandling. Vissa typer av tabletter stimulerar bukspottkörteln att frisätta insulin. De är bara effektiva så länge det finns aktiva insulinbildande celler kvar i bukspottkörteln. Andra tabletter ökar vävnadernas känslighet för insulin, men påverkar inte bildningen av insulin i bukspottkörteln. Läkemedlet akarbos minskar takten på nedbrytningen av stärkelse och sammansatta sockerarter till glukos i tarmen. Blodsockerhalten stiger därför långsammare efter en måltid.

Se filmen om kopplingen mellan diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

 

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om diabetes som är faktagranskad av Anna Norhammar, specialistläkare i kardiologi och invärtes medicin, Karolinska institutet.