Symptom hos barn med hjärtfel

Hjärtfel upptäcks hos 1000 barn varje år. Barn som kommer till världen med medfödda hjärtfel behöver ofta hjälp snabbt. Därför är det viktigt att sjukvården kan tyda de tecken som avslöjar att barnets hjärta inte fungerar som det ska.

Den första undersökningen av en nyfödd sker med stetoskop. Läkaren eller sjuksköterskan lyssnar efter karaktäristiska blåsljud från hjärtat, orsakade av blodflödet, vilka kan tyda på läckage i klaffar eller hål i någon hjärtskiljevägg. Det gäller dock att tolka dem rätt. Den som undersöker måste känna igen de normalt förekommande, så kallade fysiologiska blåsljuden, som uppkommer när blodet strömmar genom normala hjärtklaffar eller när klaffarna vibrerar. Oskyldiga fysiologiska blåsljud är mycket vanliga i två- till fyraårsåldern, då upp till 40 procent av barn har svaga blåsljud om man lyssnar noga. Avsaknad av blåsljud är inte heller någon garanti för att barnets hjärta är friskt. Om det till exempel är totalstopp i ett blodkärl så blir det inget blåsljud eftersom inget blod passerar.

Blue baby – ett klassiskt symptom

Ett mycket säkert tecken på att någonting är fel är om barnets hud och slemhinnor börjar få en blåaktig färg (cyanos). Tillståndet kallas för blue baby och signalerar att blodcirkulationen i kroppen är antingen otillräcklig eller också utgörs av endast syrefattigt blod. Fenomenet kan orsakas av flera medfödda missbildningar i hjärtat, ofta sådana som förhindrar blodet att komma in i lungorna och ta upp syre.

Barnet kan också bli en blue baby om kroppspulsådern och lungpulsådern har bytt plats och är kopplade till "fel" hjärtkammare. I sådana fall pumpas syrerikt blod tillbaka in i lungorna och det syrefattiga blodet tillbaka ut i kroppen.

Barns hjärtfel ger andfåddhet och trötthet

Hjärtfel som omfattar ett större hål i skiljeväggen mellan kamrarna, eller en ductus som inte sluter sig normalt, medför ett markant ökat blodflöde genom lungorna. Detta orsakar symptom med snabb andhämtning, problem med att behålla maten, dålig viktuppgång, onormal svettning och allvarliga sömnproblem. Hos äldre barn kan dålig kondition vara ett tecken.

Men det kan också hända att ett nyfött barn med en missbildning i hjärtat inte uppvisar några tecken på sjukdom. Vid till exempel förmaksseptumdefekt (hål i skiljeväggen mellan förmaken) uppkommer sällan några synliga symptom i början. Inte förrän på lång sikt, ibland först i tonåren eller ännu senare, kan barnet bli andfått och trött vid ansträngning, och höger hjärtkammare uppvisa tecken på hotande av svikt.

Texten är faktagranskad av docent Jan Sunnegårdh, verksamhetschef på Barnhjärtsjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset.