Mål för barnhjärtforskningen

Hjärt-Lungfondens mål är att forskningen inom fem år ska ha lett till att alla allvarliga hjärtfel kan upptäckas och åtgärdas i tid så att hjärtsjuka barn får ett bra liv både som barn och vuxna.

Forskningen om barns hjärtfel har gjort otroliga framsteg de seenaste 30 åren, men fortfarande finns mycket kvar att göra. Hjärt-Lungfonden stödjer ett flertal forskningsprojekt om barns hjärthälsa.

Tidig diagnos viktig

Ett nytt projekt som stöds med hjälp av Hjärt-Lungfondens givare har som mål att utveckla ett nytt sätt att ställa diagnoser på barn redan i mammas mage. Syftet är att man ska kunna förebygga och minimera skadorna på barnet, men även att förebygga problem som mamman kan få till följd av barnets problematik. Det handlar bland annat om att förebygga skador hos fostret som orsakas av syrebrist och minska antalet akuta kejsarsnitt.

Vuxna med medfödda hjärtfel

Ett annat pågående projekt fokuserar på den grupp vuxna som lever med ett medfött hjärtfel (så kallade GUCH-patienter Grown Ups with Congenital Heart Diesease). Idag finns omkring 30 000 vuxna som fötts med medfött hjärtfel och överlevt, Sedan 1980-talet har behandlingsmetoderna blivit allt bättre vilket gör att man idag kan rädda majoriteten av barnen.

Forskningen på denna grupp handlar om att kartlägga förekomsten av psykosocial, social och psykiatrisk problematik. Studien ska också beskriva och analysera skillnader mellan hur svenska vuxna med medfödda hjärtfel mår och lever i relation till motsvarande patientgrupp i andra länder. Tanken är att projektet genom sin storlek och sitt internationella upplägg ska ge unik information om hur vuxna med medfödda hjärtfel mår, förekomst av psykiska problem, livsstil med mera. Målet är att studien ska ge kunskap om hur vården av vuxna med medfödda hjärtfel bör organiseras i framtiden.

Var med och gör skillnad för forskningen om barns hjärtfel. Starta en egen insamling här!