Varför så få sjukhus för barns hjärtfel?

Varför opereras barn med medfödda hjärtfel bara i Lund och Göteborg?

Barnhjärtkirurgin i Sverige centraliserades 1993 till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg och Skånes universitetssjukhus i Lund. Fördelen med att koncentrera barnhjärtkirurgin till två enheter är att varje barnhjärtkirurg hanterar fler patienter och får på så sätt större erfarenhet och bättre resultat.

Centraliseringen har sannolikt bidragit till förbättrade operationsresultat. Trots att allt svårare hjärtfel opereras är överlevnaden i samband med ingreppen hela 98 procent och risken för att dö vid operation endast en femtedel så stor som för 20 år sedan. 

Frågan är hämtad från den stående punkten Fråga doktorn i vår tidning Forskning för hälsa som skickas ut till alla månadsgivare. Maila din fråga till info@hjart-lungfonden.se!