Vad är hypertrofisk kardiomyopati?

Vårt barnbarn har fått diagnosen hypertrofisk kardiomyopati. Vad innebär det? Hur farligt är det?

Hypertrofisk kardiomyopati innebär att hjärtmuskeln eller väggen mellan kamrarna är förtjockade. Det kan leda till förträngningar i höger eller vänster kammare som gör att hjärtat får svårt att pumpa ut blodet ur kammaren. Symptomen är andfåddhet, hjärtklappning och/eller yrsel eller svimning vid fysisk ansträngning.

Sjukdomen är en av de vanligaste orsakerna till plötsligt hjärtstopp hos barn och ungdomar och risken att drabbas är störst strax före och i början av puberteten. Därför är det bra att ert barnbarn fått en diagnos i tid. I allmänhet behandlas sjukdomen med läkemedel som minskar risken för allvarliga symptom och gör att vidare förtjockning av hjärtmuskeln går långsammare. Om förträngningarna i kamrarnas utflöden blir uttalade kan operation bli nödvändig.

Hypertrofisk kardiomyopati är nästan alltid en ärftlig sjukdom men den kan vara dold i släkten under lång tid eftersom de lindriga fallen aldrig blir upptäckta.

Frågan är hämtad från den stående punkten Fråga doktorn i vår tidning Forskning för hälsa som skickas ut till alla månadsgivare. Maila din fråga till info@hjart-lungfonden.se!