Idrott i skolan för barn med hjärtfel?

Bör ett barn med medfött hjärtfel vara med i skolgymnastiken?

Det stora flertalet barn som föds med ett hjärtfel kan opereras och växa upp med ett hjärta med två fungerande kamrar. De här barnen har i regel normal kondition och kan delta i skolans gymnastik- och idrottslektioner. Den lilla gruppen barn med enkammarhjärta har dock oftast vissa begränsningar vad gäller konditionskrävande aktiviteter. Det är dock viktigt att även dessa barn får träna och idrotta men efter sina förutsättningar. Praktiskt taget alla barn med hjärtfel ska därför vara med i skolgymnastiken som vid behov får anpassas efter deras förmåga.

Frågan är hämtad från den stående punkten Fråga doktorn i vår tidning Forskning för hälsa som skickas ut till alla månadsgivare. Maila din fråga till info@hjart-lungfonden.se!