Behandling av barn med hjärtfel

Medfödda hjärtfel var ännu i mitten på 1900-talet den vanligaste dödsorsaken bland nyfödda i Sverige. Men i dag behöver medfött hjärtfel inte innebära att man har en ökad risk för en alltför tidig död.

De medfödda hjärtfel som kräver kirurgi fångas i allmänhet upp tidigt och i Sverige är medianåldern vid barnhjärtkirurgi cirka fem månader. De flesta operationer av medfödda hjärtfel utförs med hjälp av hjärt-lungmaskin (öppen hjärtkirurgi), där syresättningen av blodet sker utanför kroppen, så att hjärtfelet kan åtgärdas när hjärtat stannats och är tomt på blod. Vissa operationer sker utan hjälp av hjärt-lungmaskin (sluten hjärtkirurgi).

Kateterburna ingrepp

Under de senaste decennierna har också behandling av hjärtfel med hjälp av kateterteknik utvecklats. Exempel på denna typ av ingrepp är slutning av vissa hål i förmaksskiljeväggen, eller ballongvidgning av hjärtklaffar eller kärl.

Fördelen med kateterburna ingrepp är att patienten slipper smärta och långa konvalescenttider, vilket är fallet efter en stor hjärtoperation där bröstkorgen öppnas.

Operationsmetoderna för de vanligaste felen i hjärtat och de stora blodkärlen är numera standardiserade och genomförs med mycket goda resultat. Barnen har ofta en god chans att bli helt återställda efter sådana operationer.

Mediciner och pacemaker

Hjärtmuskelsjukdomar behandlas i regel med olika mediciner medan barn med hjärtrytmrubbningar ibland kan behöva en pacemaker eller till och med en implanterbar hjärtstartare, ICD. Det senare är dock ovanligt under barn och ungdomsåren.

 

Källa: Hjärt-Lungfondens faktablad om Barnhjärtan
Vetenskapligt ansvarig: Jan Sunnergårdh, senior rådgivare vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborg
Uppdaterat: 2018-05-07