Aortaaneurysm – riskfaktorer

Fler män än kvinnor utvecklar pulsåderbråck på aorta. Risken ökar med stigande ålder och ärftlighet är en riskfaktor. Även livsstilen spelar roll.

Kända riskfaktorer för att utveckla pulsåderbråck i bukaorta är:

  • Hög ålder: Sjukdomen är mycket ovanlig före 50 års ålder.

  • Manligt kön: Sjukdomen är 4−5 gånger vanligare hos män än hos kvinnor. Män drabbas också 5−10 år tidigare.

  • Rökning: Majoriteten av dem som drabbas är aktiva eller tidigare rökare. Rökning påverkar risken att utveckla sjukdomen, och ökar också tillväxten av aneurysmet.

  • Ärftlighet: Om en förstagradssläkting (mor, far, syster, bror) har utvecklat aortaaneurysm är risken betydligt högre att man själv drabbas. Man bör därför hos kända blodsanförvanter överväga att erbjuda dem ultraljudsundersökning av bukaorta vid 55 års ålder. 

  • Hjärtsjukdom och högt blodtryck: De personer som har andra sjukdomar som är associerade med åderförfettning (ateroskleros) och höga blodfetter har också en ökad risk att utveckla aortaaneurysm och dissektion.

Arvet – en betydande riskfaktor för aneurysm i thorakala aorta

Det finns flera faktorer som är mer vanligt förekommande hos de personer som utvecklar ett aneurysm i thorakala aorta, men kunskaperna om riskfaktorer är sämre än för bukaortaaneurysm. Vid aneurysm i aorta ascendens hör genetiska bindvävssjukdomar som Marfans syndrom och Ehlers-Danlos syndrom till riskfaktorerna, liksom den relativt vanliga medfödda missbildningen bikuspid aortaklaff.

Kunskapen om att arvet spelar in och att medfödda missbildningar och sjukdomar i aortaklaffen kan orsaka en sjuklig vidgning av stora kroppspulsådern är välkänd. Beräkningar visar att 1 till 2 procent av befolkningen, cirka 200 000 svenskar, har bikuspid aortaklaff, men endast uppskattningsvis en fjärdedel av dem utvecklar aneurysm. Bikuspid aortaklaff är mer än dubbelt så vanligt hos män som hos kvinnor.

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om Aortasjukdomar
Vetenskapligt ansvarig: Rebecka Hultgren, docent/överläkare vid Karolinska Institutet/Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Datum: 2018-05-07