Aneurysm riskfaktorer

Undersökningar visar att 4-6 procent av alla män i Sverige mellan 65 och 79 år har bukaortaaneurysm. För kvinnor i samma åldersgrupp är risken att drabbas 1-3 procent beroende på om riskfaktorer som rökning, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom förekommer.

Tillståndet är ovanligt före 60-årsåldern och vanligare hos äldre män än hos kvinnor generellt sett. Hos kvinnor är dock risken större att bråckbildningen brister. Forskarna vet inte riktigt varför, men det finns hypoteser om att den förhöjda risken för bristning är kopplad till kvinnans bindväv som är annorlunda till sin uppbyggnad jämfört med mannens bindväv.

Aortabråck ofta ärftligt

Män som har fått diagnosen aortaaneurysm ombeds att uppmana sina anhöriga, även kvinnor, att låta undersöka sig eftersom ärftlighet är en så viktig riskfaktor hos båda könen. 

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om aortaaneurysm som är faktagranskad av Per Eriksson, professor i kardiovaskulär medicin, Karolinska institutet.