Behandling av aortaaneurysm

I dag görs cirka 1000–1200 ingrepp för aortaaneurysm årligen i Sverige och de flesta som görs är planerade ingrepp. Resultaten i Sverige är utmärkta jämfört med internationella resultat, men det finns alltid vissa risker förenade med större kirurgiska ingrepp.

Vid ett akut ingrepp för brustet bukaortaaneurysm i buken överlever i dag många fler patienter än under 1970- och 1980-talen. I dag överlever cirka två tredjedelar det akuta ingreppet.

På sjukhuset tar läkarna snabbt reda på hur patientens allmäntillstånd är. Om patienten har förlorat medvetandet men fortfarande visar livstecken finns sällan eller aldrig tid för en större utredning.

Operation av bukaortaaneurysm

Vid bukaortaaneurysm och thorakala aneurysm i buken och i aorta descendens lagar man den skadade delen av kärlet med en konstgjord åder, så kallad kärlgraft. Vid behandling av pulsåderbråck, oavsett om de är akuta eller planerade, kan kärlkirurgerna i dag välja mellan två olika operationsmetoder.

Den ena är en öppen traditionell operation som är omfattande och innebär att bröstkorgen och/eller buken öppnas. Den andra metoden kallas endovaskulär behandling, och innebär att ingreppet görs med hjälp av en kateter som förs in i aorta via en pulsåder i ljumsken. Majoriteten av ingrepp för aortaaneurysm är i dag endovaskulära. Vid ingreppet lägger man under röntgengenomlysning in ett stentgraft (en kärlprotes med metallförstärkning) i aorta. Ingreppet kallas ofta för EVAR (EndoVascular Aneurysm Repair).

Den här typen av operation kan dock inte utföras på alla patienter och detta beror vanligtvis på aneurysmets utseende, de så kallade anatomiska förutsättningarna. Om aorta är mycket slingrig eller om de blodkärl som används är för smala, så att man inte kan föra in hylsan som innehåller kärlgraftet, kan man inte använda den endovaskulära metoden.

Återhämtning efter operation samt komplikationer vid brustet bukaortaaneurysm

Patienter som behandlats med ett planerat endovaskulärt ingrepp för sitt aortaaneurysm har i dag korta vårdtider, och låg risk för större komplikationer. De kommer dock att behöva fortsätta med regelbundna livslånga kontroller av sitt stentgraft. De som behandlas med öppen operation har vanligen lite längre vårdtider, och är oftare mer påverkade under de första veckorna, framför allt handlar det om trötthet och aptitlöshet.  Patientgruppen behöver dock vanligen ingen fortsatt kontroll.

Efter en akut operation är patienten ofta mycket medtagen. Intensivvård och smärtlindring krävs efter en öppen operation. Det blod som har läckt ut i buken skapar ett extra tryck i buken som måste åtgärdas, ibland även hos dem som behandlats med EVAR.

Efter kirurgiska ingrepp finns alltid en risk att oförutsedda komplikationer tillstöter. Det gäller i synnerhet operationer som har utförts akut på grund av ett livshotande sjukdomstillstånd. De vanligaste komplikationerna är att hjärt- och lungfunktionen påverkas, liksom att patienten drabbas av en övergående nedsättning av njurfunktionen.

Vårdpersonalen försöker minimera risken för kända komplikationer som blodpropp och lunginflammation genom att få den nyopererade patienten att så snart som möjligt sitta eller stå upp vid sängkanten. Efter någon dag får man försöka röra på sig genom att gå. Man bör även undvika att ligga för mycket i sjukhussängen eftersom lungfunktionen försämras och risken för infektioner ökar. Sjukvårdspersonalen ser också till att patienten ganska snart efter operationen dricker och äter något. Detta kan tillsammans med motion och rörelse påskynda tarmfunktionen.

Efter operationen kan det ta upp till några månader innan man har återhämtat sig helt. Takten är individuell, mycket beroende på ålder och allmänt hälsotillstånd. Återhämtningen efter endovaskulär kirurgi är vanligen betydligt snabbare, från ett par dagar till enstaka veckor.

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om Aortasjukdomar
Vetenskapligt ansvarig: Rebecka Hultgren, docent/överläkare vid Karolinska Institutet/Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Datum: 2018-05-07