Hjärt- och kärlsjukdomar

En av Hjärt-Lungfondens viktigaste uppgifter är att informera om hjärtsjukdomar och sjukdomar i kroppens kärl. Här hittar du information om symptom och behandling av de hjärt-kärlsjukdomar som Hjärt-Lungfonden stöder forskningen om.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige i dag och 1,9 miljoner är drabbade. Tack vare gåvor från svenska folket har forskningen räddat och förlängt tusentals liv. Den som drabbas av hjärtsjukdom idag lever i genomsnitt 12-15 år längre än för bara trettio år sedan. Hjärt-Lungfonden har satt upp höga mål för forskningen om sjukdomarna. Här hittar du våra mål.

Information om hjärt- och kärlsjukdomar

I menyn uppe till vänster hittar du en lista över vanliga hjärt-kärlsjukdomar. Här kan du bland annat läsa om barns hjärtfel, diabetes, hjärtinfarkt och stroke. Klicka i menyn och välj mellan att läsa om fakta, symptom, riskfaktorer eller behandling av de olika sjukdomarna.

Vill du beställa mer information om någon sjukdom? Här hittar du våra sjukdomsskrifter för nedladdning eller beställning.

Saknar du någon information? Kontakta gärna oss på:
webb@hjart-lungfonden.se