Undvik hjärtinfarkt – drick mycket vatten

Den som dricker mycket vatten löper lägre risk för hjärtinfarkt, njursvikt och typ 2-diabetes medan ett lågt vattenintag ökar risken. Det visar ny forskning gjord vid Lunds universitet.

En avhandling från Lunds universitet visar att när vi dricker för lite vatten ökar utsöndringen av det livsviktiga hormon som kallas vasopressin, medan ett ökat vattenintag sänker vasopressinnivåerna, speciellt hos personer med hög sjukdomsrisk. Vasopressin styr kroppens vätske­balans och för höga nivåer är kopplat till högre risk för hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, kronisk njursjukdom och förtida död.

Genom att mäta vasopressinnivåerna kan friska personer som befinner sig i riskzonen hittas. Avhandlingen omfattar bland annat en vattenbehandlingsstudie vars resultat visar att den som dricker mycket vatten får sänkta nivåer av copeptin – som är en markör för vasopressin – i urinen. Allra mest sänktes de för personer som vanligtvis hade höga värden av copeptin och koncentrerad urin, vilka är tecken på att man dricker för lite. Dessutom minskade intaget av vatten nivån av glukagon, ett hormon som höjer blodsockret. Nu går forskarna i Lund vidare och i mars startar de den största interventionsstudien med vatten som hittills gjorts i världen.