En chokladbit i helgen gör gott för hjärtat

Då och då har det presenterats studier som tyder på att den som äter mycket choklad, framför allt mörk choklad, löper lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och stroke.

Många tycker säkert att det låter för bra för att vara sant, men nu har en grupp forskare gjort en så kallad metaanalys som bekräftar resultaten. En metaanalys är en sammanställning av en rad studier inom ett och samma område. I det aktuella fallet handlar det om sju studier med totalt 114 000 deltagare mellan 25 och 93 år med en uppföljningstid på mellan åtta och 16 år.

Choklad minskar risken för sjukdom

När resultaten från de olika studierna vägdes samman kunde man se en riskminskning för hjärt-kärlsjukdom på 37 procent och en minskad risk för stroke med 29 procent hos dem med hög chokladkonsumtion.

Vad det är i chokladen som är så nyttigt är inte helt klarlagt, men de så kallade flavonoiderna som finns i kakao anses påverka de inre kärlväggarna på ett positivt sätt.