Lustfylld livsstil

I början av januari öppnade en ny typ av mottagning på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Det är en mottagning för både friska och sjuka med fokus på lust i stället för pekpinnar.

Livsstilsmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna bedriver inte sjukvård i traditionell mening. Verksamheten bygger i stället på gruppträffar som är utformade som kurser i livsstilslära.

– Det ska hela tiden vara konkret och lustfyllt utan pekpinnar. Vi pratar om allt som rör livsstil som mat, rökning, alkohol och motion. Men vi pratar inte så mycket sjukdom, säger professor Mai-Lis Hellénius, ansvarig ledare för mottagningen. Hon har arbetat med livsstilsfrågor i mer än 20 år som både distriktsläkare och forskare.

Vilar på vetenskaplig grund

– Vår verksamhet vilar på god vetenskaplig grund. Det finns både nationell och internationell forskning som visar på hur betydelsefullt förändrad livsstil är. Men i praktiken satsas väldigt lite på preventiv vård, betydligt mer tid ägnas åt sjukdom.

Under våren har livsstilmottagningen tagit emot två pilotgrupper. En grupp kommer från en närliggande vårdcentral, den andra från kärlkirurgen och kardiologen på sjukhuset. Deltagarna i den första gruppen har en rad riskfaktorer, men inte utvecklad hjärt-kärlsjukdom, medan medlemmarna av den andra gruppen är hjärt-kärlsjuka och behöver hjälp för att undvika allvarliga följder av sjukdomen.

Tillåtet att misslyckas

träffas vid fem tillfällen under fyra till sex månader. Dessutom inleds och avslutas kursen med en individuell undersökning.

– Vid varje träff har vi ett praktiskt moment. Det kan handla om att servera en smörgås med sardiner som innehåller nyttiga fi skfetter eller visa hur man går med stavar för att få ut mer effekt. Vi vill berätta om det som är bra och vi vill vara tillåtande – det ska vara tillåtet att misslyckas, säger Mai-Lis Hellénius.

Hon berättar att hon lärt sig hur reklammänniskor arbetar i samband med ett bokprojekt för tio år sedan. Det angreppssättet använder hon nu i sitt arbete med livsstilsfrågor.

– Det handlar om att vända på steken, att berätta om det som är bra. Och det ska vara genomtänkt.

Det behövs professionell hjälp

Det kan tyckas att alla idag borde känna till vad som är hälsosam mat och att man bör röra på sig mer, men Mai-Lis Hellénius berättar att väldigt många tror att detta inte gäller dem.

– Varnande tidningsartiklar om hälsorisker gör folk rädda. Råden varierar dessutom så det är inte lätt att veta vad som är bäst. Många orkar inte med och ger upp.

– Det behövs professionell hjälp. Genom att göra hälsokontroller, mäta midjan, kontrollera blodfetter blir många medvetna om att något måste göras och motivationen ökar. Sedan gäller det att få kunskap om vad man ska göra.

Hon berättar att kunskapsluckorna inte bara finns hos allmänheten utan även inom vården. Framför allt har vården varit dålig på att följa upp och ge feedback, något som är väldigt viktigt. Just ett förbättrat samarbete mellan öppenvård och slutenvård är ett av målen med livsstilsmottagningen.

– Vi läkare får ofta kritik för att vi är dåliga på att följa vårdkedjan, det är något jag vill ändra på. Vårt arbete här på livsstilsmottagningen sker i nära samarbete med både primärvården och den slutna vården, säger Mai-Lis Hellénius.

Satsningar på livsstil lönar sig

Formatet att träffas i grupp är ett bra sätt att få stöd och feedback. Det är också ekonomiskt fördelaktigt. Livsstilsmottagningen kräver inte några stora resurser i form av pengar eller lokaler. Samtidigt kan Mai-Lis Hellénius peka på en färsk studie genomförd av svenska hälsoekonomer och finska forskare som tydligt i kronor och ören visar att satsningar på livsstilsförändringar lönar sig eftersom deltagarna i större utsträckning håller sig friska och därmed inte belastar vården med kostnader.

– Det är inte ofta vi inom sjukvården kan visa att vi sparar pengar. Jag hoppas att vi kan bli en förebild, en modellverksamhet som andra kan ta efter, säger Mai-Lis Hellénius.

Just nu arbetar bara tre personer på livsstilsmottagningen, men trycket är stort och förhoppningen är att verksamheten ska kunna utökas till hösten.