Rökning - riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom

Tobaksröken har en negativ påverkan på hjärta och kärl och cirka 2 500 årliga dödsfall i hjärtinfarkt och stroke beräknas bero på rökning.

Kolmonoxiden i tobaksröken blockerar de röda blodkropparna och minskar därmed kroppens förmåga att ta upp syre, vilket gör det svårare för hjärtat att arbeta.

Nikotinet i tobaken höjer blodtrycket och ökar pulsen.

Andra skadliga ämnen i tobaken sätter igång de mekanismer som resulterar i åderförfettning, ateroskleros. Åderförfettning ökar risken för kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke och fönstertittarsjuka. Åderförfettning drabbar även dem som inte röker, men flera partiklar och gaser i tobaksröken påskyndar åderförfettningsprocessen. 

Rökningen fördubblar även risken att drabbas av typ 2-diabetes.

Källa: Hjärt-Lungfondens faktablad om Tobak
Vetenskapligt ansvarig: Hans Giljam, professor emeritus vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm
Uppdaterat: 2018-05-07