Ett steg mot ett tobaksfritt arbetsliv

Det blir allt vanligare med rökfri eller tobaksfri arbetstid. Statens folkhälsoinstitut ger nu ut idéskriften "Tobaksfritt arbetsliv" som innehåller fakta och råd om tobaksförebyggande arbete.

Skriften beskriver varför och hur man kan arbeta fram och genomföra en bra policy för en tobaksfri arbetsplats. Den ger exempel på effektiva metoder för att sluta röka och snusa som arbetsgivaren på ett enkelt sätt kan erbjuda de anställda, samt exempel på hur olika organisationer har arbetat med frågorna och löst problem.

I samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Stockholm Stad har Statens folkhälsoinstitut även arbetat fram tre enkäter som ska underlätta uppföljning av tobaksförebyggande arbete i arbetslivet.

Tobaksrökning är sammantaget den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. Genom att ändra vår livsstil kan vi må bättre och leva längre. Hjärt-Lungfonden stödjer därför arbetet med att skapa ett tobaksfritt arbetsliv.

På Statens folkhälsoinstituts hemsida kan du läsa mer om idéskriften och enkäterna.