Sundkurs

Sundkurs är en digital kurs som bygger på forskning kring livsstil. Kursen vänder sig både till sjukvården och allmänheten och är en unik satsning för hjärthälsan.

Till Sundkurs

 Vi lever längre än någonsin men vissa livsstilstrender går åt fel håll, bland annat ökar stroke bland yngre och vi rör på oss allt mindre.

 – Stillasittandet är den nya rökningen, som med största sannolikhet kommer att leda till att fler drabbas av hjärt-kärlsjukdom i framtiden. Då det är svårt att hitta korrekt information kring hur man själv kan förebygga hjärt-kärlsjukdom med hjälp av rätt livsstilsvanor har vi tagit fram Sundkurs som bygger på evidensbaserade råd från forskningsvärlden, säger Mai-Lis Hellenius, professor vid Karolinska Institutet.

Hjärt-kärlsjukdom – den vanligaste dödsorsaken

Nya undersökningar visar att människor i Sverige är mer stillasittande än i andra delar av världen, och att vi äter för lite grönsaker och för mycket kött och andra animaliska produkter. Hjärt-kärlsjukdomar är redan idag den vanligaste dödsorsaken i Sverige, med 1,8 miljoner personer drabbade. Syftet med Sundkurs är att sprida kunskaper om hur man kan förebygga hjärt-kärlsjukdom med råd som baseras på internationell forskning.

Om Sundkurs

  • Sundkurs är framtagen av forskare vid Karolinska institutet med stöd av Hjärt-Lungfonden.
  • Sundkurs tar ett helhetsgrepp om livsstilsfrågor och ger forskningsbaserade fakta och råd kring livsstilsfaktorer som påverkar vår hälsa, som mat, motion, sömn, stress, rökning, alkohol.
  • Utbildningen är gratis och tillgänglig för alla.