Stress behandling

Ta alla tecken på stress på allvar och försök själv återställa balansen. Se till att sömnen fungerar. Ge dig tid till vila och återhämtning och se över din livssituation så du kan ta itu med det som orsakar stressen. Kom ihåg att man inte måste vara alla till lags. Det är tillåtet att säga nej när det blir för mycket!

Råden kan låta enkla och självklara, men för den som lever mitt i en ond cirkel av konstant gaspådrag kan det vara svårt eller till och med omöjligt att utan hjälp bryta mönstret. Att ta kontakt med vården kan för många vara ett nödvändigt första steg. Ju tidigare det sker, desto fortare kan det gå att hitta möjliga vägar för att må bättre.

Symptomen på stress kan variera mycket och det kan vara svårt att både för sig själv och för andra förklara att det är stress som gör att man mår dåligt. En del söker läkarhjälp mot magsmärtor utan att veta att orsaken har med stress att göra. Andra kan plötsligt nå ett sådant tillstånd av utmattning att de börjar gråta mitt i en vardagssituation för att de inte längre orkar. Även om du själv vet att stressen orsakar problem kan professionell hjälp vara det som krävs. Första mötet blir för de allra flesta en vårdcentral eller företagsläkare. Nästa steg kan bli remiss till psykolog eller kurator. Men att bara sjukskrivas utan hjälp till bearbetning av det som orsakat stressen leder sällan till en förbättrad livssituation. Risken är stor att man trillar in i gamla mönster igen så fort sjukskrivningen är över.

Rehabilitering är lika viktigt som mediciner kan vara för överlevnad vid andra sjukdomstillstånd. Stress finns ständigt omkring oss och kommer aldrig att kunna undvikas helt, men man kan lära sig att hantera den. För detta finns ingen universallösning som fungerar för alla.

Börja med att utreda orsaken till stressen genom att kartlägga livssituationen, både yrkesmässigt och privat. Finns problemet på arbetsplatsen kan det krävas förändringar i arbetsmiljön, antingen förbättringar i form av ny arbetsställning eller en omorganisation av arbetsuppgifter, eller både och. Om stressen är kopplad till hemmet, vilket den ofta är för kvinnor, kan det behövas support, förändringar i arbetsfördelning eller hjälp med att reda ut familjerelationerna. Oavsett orsak är det viktigt att åtminstone ta bort några av anledningarna till att man är stressad och att ta symptomen på allvar. Att bryta ett stressmönster kan vara svårt och ta lång tid.