Hantera stressen

Hjärtsjuka personer som lär sig hantera stress kan slippa en ny hjärtinfarkt. Det visar en svensk studie som publicerats i tidskriften Archives of Internal Medicine.

Studien omfattar 362 hjärtsjuka män och kvinnor under 75 år som vårdats på Akademiska sjukhuset i Uppsala för hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom. 170 av dem fick traditionell behandling och 192 traditionell behandling plus att de fick genomgå kognitiv beteendeterapi som lärde dem hantera stress.

KBT-programmet omfattade 20 tvåtimmarsträffar under ett års tid. Patienterna har därefter följts i nio års tid. Jämfört med deltagarna i kontrollgruppen har betydligt färre i KBT-gruppen drabbats av en ny hjärtinfarkt eller annan akut hjärthändelse. Andelen patienter som behövde läggas in på grund av hjärtbesvär var 40 procent lägre i KBT-gruppen och andelen som fick en ny hjärtinfarkt var 45 procent lägre.