Förebygg stress med god sömn

De flesta av oss klarar av både stora och små krav i livet – förutsatt att vi skaffat oss resurser att hantera utmaningar genom att ha sunda levnadsvanor. Problemen uppstår när vi utsätts för något utöver det vanliga.

Den som vill undvika stress måste utveckla en förmåga att själv ta kontroll genom att dra gränser, vara tydlig och våga säga nej. Både privat och i arbetslivet. När kroppen visar symptom på stress är det viktigt att systematiskt reflektera över i vilka situationer man reagerar med stresskänsla och tar reda på vad det är som utlöser reaktionen.

En person som tror på sig själv vet vad hon förmår. Dåligt självförtroende kan däremot göra att en person blir mottaglig för stress. Samtidigt kan det vara just stress som skapar det dåliga självförtroendet.

Anta gärna nya utmaningar. Ställ gärna krav på dig själv, men gör inte kraven orimliga. Tillåt dig själv att misslyckas. Många människor som ställer höga krav på sig själva blir ofta väldigt engagerade i olika verksamheter och har många gånger svårt att säga nej. I stället för att varva ner och skapa utrymme för återhämtning försöker de hinna med allt mer. Om man inte har resurser att klara de krav som ställs – både egna och omgivningens – kan det leda till en långvarig stressreaktion. Våga säga nej.

Att jobba mycket behöver i sig inte skapa stress. Avgörande kan vara om vi själva kan ställa villkoren för när och hur mycket. Brist på kontroll i kombination med orimliga krav ställda av oss själva eller av andra är ofta mer stressande eftersom vi inte kan påverka. Det gör att man lätt känner sig otillräcklig. Det är viktigt att själv kunna påverka sin situation.

Om man inte har tid att utföra sitt jobb eller får uppskattning för det man gör kan allt till slut kännas meningslöst. Ge dig själv beröm för det du klarat av istället för kritik för det du inte hunnit med. Ibland kan det behövas lite mental träning där alla negativa tankar om dig själv ersätts med positiva.

Att vila behöver inte betyda ett stillasittande och att göra ingenting. Att vila kan vara att gå in i ett mentalt frirum där man tillåts att göra det man trivs med, sådant som gör att man mår bra. Fiska från bryggan, spela fotboll, gå en fotokurs eller lösa korsord. Valet är fritt. Det viktiga är att du ger dig själv tid att gå in i något helt och fullt utan att det ställs några krav.

Hjälp kroppen att återhämta sig. Lev sunt, ät hälsosamt, motionera och ta hand om dig själv och dina vänner. Det stärker självkänslan. Glöm inte att sömn är bästa återhämtningen. Det är tillåtet att säga att man är trött och behöver gå hem och lägga sig.