Vardagsmotionera och lev längre

En svensk studie visar att ett aktivt vardagsliv med arbete i trädgården, däckbyte på bilen och promenader minskar risken för hjärt-kärlsjukdom och förlänger livet för personer i 60-års åldern.

Studien bygger på 4 000 stockholmare som följts under tolv år. Vid studiestarten gjordes en hälsoundersökning som inkluderade ett formulär där deltagarna fick uppge hur ofta de ägnade sig åt såväl vardagsmotion som mer planerad motion. 

Vardagsmotion ger resultat

Resultaten visar att även enklare vardagsmotion motverkar riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom såsom bukfetma, blodfettsrubbningar och förhöjt socker. Personer som rörde på sig mycket i vardagen hade 27 procents lägre risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke och 30 procents lägre risk att avlida i förtid jämfört med de som levde ett stillasittande liv - detta oavsett hur mycket de ägnade sig åt planerad motion, det vill säga träning.