Hur påverkas kolesterolet av rökning?

Rökare lever alltid farligt och rökning är en allvarlig riskfaktor när det gäller hjärt-kärlsjukdomar. Rökningen skadar endotelskitet i blodådrorna, vilket underlättar för det onda LDL-kolesterolet att ta sig in i kärlväggen.

Rökning har också en negativ påverkan på det goda HDL-kolesterolet, som fungerar som städpatrull i blodkärlen, eftersom det samlar upp överflödigt kolesterol och transporterar det tillbaka till levern.

Kvinnor som röker når menopausen tidigare än andra, vilket i sig också ökar risken för högt kolesterol eftersom de dessförinnan delvis är skyddade av östrogen.