Bör man testa sitt kolesterolvärde om någon av ens föräldrar har haft hjärtinfarkt?

Ja, det tycker jag definitivt. För minst 5 procent av dem som har förhöjda kolesterolvärden handlar det om en uttalat ärftlig sjukdom, så kallad familjär hyperkolesterolemi, FH. Den ärvs på så sätt att minst en av föräldrarna har sjukdomen.

Ett barn har således 50 procents risk att få FH om någon av föräldrarna har det. Av män med FH drabbas ungefär hälften av kranskärlssjukdom före 50 års ålder.

Det kan finns tecken på FH som är synliga och som brukar visa sig i 25-årsåldern, till exempel knutor på fingrarnas sträcksenor, fettansamlingar runt ögonen och knölar på hälsenorna.