Högt blodtryck riskfaktorer

Blodtrycket ökar med åldern – i vår västerländska kultur är det ett oundvikligt faktum. Den mer eller mindre naturliga blodtryckshöjningen förstärks av vissa riskfaktorer. En del av dessa riskfaktorer kan man påverka själv, andra inte.

Dessa riskfaktorer går inte att påverka:

  • Ärftliga anlag för högt blodtryck
  • Ålder
  • Manligt kön

Andra riskfaktorer som går att påverka:

  • Diabetes, framförallt typ 2-diabetes
  • Kraftig övervikt
  • Negativ stress
  • Stillasittande livsstil
  • Fet och saltrik kost
  • Rökning och snusning
  • Hög alkoholkonsumtion

Alla ovanstående riskfaktorer ökar risken för högt blodtryck. Ju fler riskfaktorer man har, desto högre blir risken för högt blodtryck som när det är obehandlat kan leda till skador i kärl och hjärta.

Sidan senast uppdaterad 2016-11-22