Högt blodtryck riskfaktorer

Vissa riskfaktorer för att få högt blodtryck kan man inte påverka, men det med livsstilsomläggningar går det att påverka blodtrycket i positiv riktning.

Dessa riskfaktorer går inte att påverka:

  • Ärftliga anlag för högt blodtryck
  • Ålder
  • Manligt kön

Andra riskfaktorer går att påverka:

  • Typ 2-diabetes
  • Övervikt
  • Negativ stress
  • Stillasittande livsstil
  • Fet och saltrik kost
  • Rökning och snusning
  • Hög alkoholkonsumtion

Alla ovanstående riskfaktorer ökar risken för högt blodtryck. Ju fler riskfaktorer man har, desto högre blir risken för högt blodtryck, som när det är obehandlat kan leda till skador i kärl och hjärta.

Riskgrupper för högt blodtryck

Det finns några grupper som löper förhöjd risk att utveckla hypertoni och som har extra stor anledning att hålla koll på sitt tryck och, om nödvändigt, sänka det.

Diabetes

Högt blodtryck och typ 2-diabetes är vanliga sjukdomar i Sverige. Förekommer båda sjukdomarna samtidigt ökar risken för sjukdom och tidig död avsevärt.

Högt blodtryck uppträder ofta tillsammans med typ 2-diabetes och även tillsammans med förhöjda blodfetter, övervikt och äggvita i urinen (förhöjd andel av albumin i det utsöndrade proteinet i urinen). Var och en för sig utgör dessa tillstånd riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.

P-piller och blodtryck

Blodtrycket kan öka något vid användning av så kallade kombinerade p-piller, som består av könshormonerna östrogen och gestagen. Om man får markant förhöjt blodtryck under användandet är det viktigt att man slutar med p-pillren. När man slutar normaliseras blodtrycket.

Blodtrycket under graviditet 

Kvinnor som får högt blodtryck under graviditeten löper en fyra gånger så stor risk att få hypertoni tio år senare i livet. Bakomliggande orsaker till graviditetshypertoni är sannolikt en viss ärftlighet men risken ökar också om den blivande mamman är äldre, överviktig och gravid med tvillingar eller fler barn. Ibland är det höga blodtrycket en del av så kallad havandeskapsförgiftning (pre-eklampsi) med ökad äggviteutsöndring i urin och svullnad i kroppen. Då måste ofta tidig förlossning användas som behandling, även kejsarsnitt.

När kvinnan är förlöst normaliseras blodtrycket, men ibland kan det ta upp emot ett halvt år och behandling måste ges under tiden. De som hör till den här gruppen bör kontrollera sitt blodtryck vartannat år i förebyggande syfte.

Lär dig mer om blodtryck i Hjärt-Lungfondens blodtrycksskola.

Källa: Hjärt-Lungfondens temaskrift om Blodtrycket
Vetenskapligt ansvarig: Peter Nilsson, professor och överläkare vid VO Akut- och Internmedicin, Skånes universitetssjukhus Malmö.
Uppdaterat: 2018-06-19