Högt blodtryck riskfaktorer

Blodtrycket ökar med åldern och i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65-85 högt blodtryck. Vissa riskfaktorer för att få högt blodtryck kan man inte påverka, men det finns mycket i livsstilen som har effekt på blodtrycket.

Dessa riskfaktorer går inte att påverka:

  • Ärftliga anlag för högt blodtryck
  • Ålder
  • Manligt kön

Andra riskfaktorer som går att påverka:

  • Diabetes, framförallt typ 2-diabetes
  • Övervikt
  • Negativ stress
  • Stillasittande livsstil
  • Fet och saltrik kost
  • Rökning och snusning
  • Hög alkoholkonsumtion

Alla ovanstående riskfaktorer ökar risken för högt blodtryck. Ju fler riskfaktorer man har, desto högre blir risken för högt blodtryck som när det är obehandlat kan leda till skador i kärl och hjärta.

Lär dig mer om blodtryck i Hjärt-Lungfondens blodtrycksskola.