Forskaren svarar på vanliga frågor om högt blodtryck

Sebastian Albinsson, biträdande universitetslektor vid Lunds universitet, svarar på vanliga frågor om högt blodtryck, hypertoni.

När räknas ett blodtryck som högt?

Ett blodtryck består av två delar, det systoliska trycket och det diastoliska trycket. Det systoliska trycket uppmäts just när hjärtat dras samman och tömmer sig, det diastoliska trycket mäts när hjärtat vilar mellan sammandragningarna. Ett normalttryck i vila hos en medelålders frisk person är runt 120/80millimeter kvicksilver, vilket förkortas mmHg. Om trycket är över 140/90 mmHg räknas det som högt. Personer som har diabetes eller njursjukdom bör ha ett blodtryck som är lägre än 130/80 mmHg.

Vilka är riskfaktorerna för högt blodtryck?

Det finns några riskfaktorerför högt blodtryck som vi inte kan påverka, såsom hög ålder, manligt kön och ärftlighet. Riskfaktorer som vi kan påverka är dålig kost, stillasittande, rökning,alkohol, negativ stress ochövervikt. Typ 2-diabetes är ocksåen riskfaktor för högt blodtryck.

Varför är högt blodtryck farligt?

Om du anstränger dig fysiskt eller blir rädd stiger blodtrycket tillfälligt, och det är inte farligt utan bara en naturlig reaktion. Men om blodtrycket inte normaliseras utan är konstant förhöjt skadas kärlväggarna, vilket i sin tur ökar risken för stroke, hjärtinfarkt, artäråderbråck, njursjukdom och perifer kärlsjukdom, exempelvis nedsatt blodcirkulation i benen och syrebrist i tarmen.

Vilka är symtomen på högtblodtryck?

Hypertoni brukar kallas ”the silent killer”, eftersom ett högtblodtryck inte ger några symtom.Vid kraftigt förhöjt tryck kan man ha diffusa symtom som huvudvärk och trötthet – sådant som kan ha helt andra orsaker. Det är bra att mäta sitt blodtryck regelbundet, då kan man upptäcka ett förhöjt tryck tidigt.

Vilken är behandlingen vid högt blodtryck?

Först och främst bör man göra livsstilsförändringar. Motionera efter förmåga och glöm inte vardagsmotionen. Dessutom är kosten viktig. Det finns en diet som kallas DASH och som är utarbetad för att sänka blodtrycket och minska mängden skadliga blodfetter. Dieten fokuserar på att öka mängden nötter, frukt och grönt samt minska mängden skadligt socker, fett och salt. Rök- och snusstopp samt minskat alkoholintag kan också bidra till att få ner blodtrycket. Nästa åtgärd är att sätta in läkemedel i form av vätskedrivande diuretika, kärlvidgande ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare samt kalciumflödeshämmare som vidgar de mindre kärlen. I vissa fall lägger man till betablockerare som gör att hjärtat arbetar lugnare och mer effektivt. Behandlingen är personligt utformad och beror på vilka andra riskfaktorer patienten har.