Hjärt-Lungfondens blodtrycksskola

En av fem svenskar har ett förhöjt blodtryck. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om blodtrycket.

Vad är det som mäts?

Blodtrycket anges i två siffror till exempel 120 över 80. Den första siffran är övertrycket som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blodet. Den andra är undertrycket som visar när hjärtat slappar av och fylls med nytt blod.

Hur vet jag att jag har högt blodtryck?

Högt blodtryck (hypertoni) smyger sig oftast på och ger vanligen inga symptom förrän efter lång tid. Därför är det viktigt för alla över 50 år att kontrollera blodtrycket en gång per år.

Vad säger siffrorna?

Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver (mmHg). Övertrycket kan avslöja graden av åderförfettning och anses vara den viktigaste markören vid blodtrycksmätning. Ju stelare blodkärlsväggarna är desto högre är övertrycket.

Var går gränsen för högt blodtryck?

Den allmänt vedertagna gränsen för högt blodtryck i Sverige är 140/90 mmHg. Vad som räknas som normalt respektive högt blodtryck kan dock variera under dygnet, från person till person och i olika åldrar.

Varför har jag högt blodtryck?

Mellan 30 och 60 procent av blodtrycksvariationen i befolkningen bestäms av ärftliga anlag medan resten beror på övervikt, stress, matvanor, högt saltintag och hög alkoholkonsumtion. 

Vad kan jag göra för att sänka mitt blodtryck?

Det finns flera saker man själv kan göra för att påverka sitt blodtryck. Här listar vi några tips:

  • Rör på dig mer 
  • Stressa mindre 
  • Ät mindre salt
  • Minska på alkoholintaget
  • Ät varierad kost