Blodtrycksskolan - så mäts blodtrycket

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om blodtrycket. Vad är ett normalt blodtryck och vad betyder de olika siffrorna när man mäter blodtryck?

Vad är det som mäts?
Blodtrycket anges i två siffror till exempel 12 över 80. Den första siffran är övertrycket som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blodet. Den andra är undertrycket som visar när hjärtat slappar av och fylls med nytt blod.

Hur vet jag att jag har högt blodtryck?
Högt blodtryck (hypertoni) smyger sig oftast på och ger vanligen inga symptom förrän efter lång tid. Därför är det viktigt för alla över 50 år att kontrollera blodtrycket en gång per år.

Vad säger siffrorna?
Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver (mmHg). Övertrycket kan avslöja graden av åderförfettning och anses vara den viktigaste markören vid blodtycksmätning. Ju stelare blodkärlsväggarna är desto högre är övertrycket.

Hur ser ett normalt blodtryck ut?
Ett vanligt övertryck ligger på omkring 110-130 mmHg. Ett vanligt övertryck är 80 mmHg. Vad som räknas som normalt blodtryck kan variera under dygnet, från person till person och olika åldrar.

Varför har jag högt blodtryck?
Mellan 30 och 60 procent av blodtrycksvariationen i befolkningen bestäms av ärftliga anlag medan resten beror på övervikt, stress, matvanor, högt saltintag och hög alkoholkonsumtion. 

Sidan senast uppdaterad 2016-05-18