Min man har förhöjt blodtryck. Hur ska vi tänka?

Ibland kan man komma till rätta med ett lätt förhöjt blodtryck utan läkemedel genom att införa olika livsstilsförändringar.

Bland de viktigaste åtgärderna räknas regelbunden motion, minskat saltintag, mindre mängder alkohol om konsumtionen är hög, hantering av negativ stress och att avstå från tobaksprodukter.

Även om din man medicinerar mot högt blodtryck ska han genomföra livsstilsförändringar. Det kan förstärka den blodtryckssänkande effekten och minska eventuella biverkningar av läkemedelsbehandlingen.

Frågan är hämtad från den stående punkten Fråga doktorn i vår tidning Forskning för hälsa som skickas ut till alla månadsgivare. Maila din fråga till info@hjart-lungfonden.se!