Hur kan högt blodtryck orsaka hjärtsjukdom?

Problemet med ett för högt blodtryck är att det på sikt förvärrar den mer eller mindre naturliga åderförfettningsprocessen som sker i kroppen.

I processen, som beror på såväl ärftliga som yttre faktorer, bildas fettinlagringar i kärlväggen som sedan förändras till bland annat förkalkningar och så kallade plack. När artärerna förlorar sin elasticitet blir de också känsligare för påfrestningar.

Kärlen blir så småningom stela och smala, blodflödet får ett större motstånd vilket innebär att blodtrycket höjs. Hjärtats pumparbete försvåras av högt blodtryck. Den ökade belastningen gör att hjärtat måste arbeta hårdare för att pumpa ut blodet i kroppen vilket på sikt kan leda till hjärtförstoring och med tiden till hjärtsvikt.

Åderförfettning kan även orsaka syrebrist, exempelvis i hjärtats kranskärl, så kallad kärlkramp. Ett högt tryck i ett skadat kärl ökar risken för en blödning eller propp, exempelvis i hjärnans kärl. Stroke, som det då kallas, är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Om kärlet till hjärtmuskeln täpps till inträffar en hjärtinfarkt – en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige.

Till de viktigaste riskfaktorerna för hjärtkärlsjukdom hör förutom högt blodtryck, hög ålder, manligt kön, person som redan har en åderförfettningssjukdom, ärftliga faktorer, diabetes, blodfettrubbningar (högt LDL-kolesterol och lågt HDL-kolesterol) och rökning.

 

Frågan är hämtad från den stående punkten Fråga doktorn i vår tidning Forskning för hälsa som skickas ut till alla månadsgivare. Maila din fråga till info@hjart-lungfonden.se!