Hjärt-Lungfondens opinions- och påverkansarbete

Anette Jansson är dietist och arbetar med opinion och påverksansarbete kring frågor som gäller forskning, vård och prevention på Hjärt-Lungfonden.

Varför är opinion och påverkansarbete viktigt för Hjärt-Lungfonden?

-För att drabbade ska få så bra vård som möjligt, men vi vill också verka för att det ska bli lättare att leva hälsosamt och därmed undvika hjärt-, kärl- och lungsjukdom.

Vilka frågor är viktigast att lyfta upp i den allmänna debatten?

-Viktigast är jämlik vård och bra förutsättningar för forskning, men också ett samhälle som underlättar en hälsosam livsstil.

Kan du ge exempel på vad Hjärt-Lungfonden gör för att skapa opinion?

-Just nu arbetar vi med att påverka regeringen med syftet att stärka lagstiftningen om tobak. Till exempel arbetar vi för fler rökfria miljöer, för att tobaksvaror inte ska exponeras synliga på försäljningsställen samt för höjd skatt på tobak. Vi arbetar också med frågor som berör jämlik vård och hälsosam livsstil genom att yttra oss i remisser på regeringens olika förslag samt möta representanter för regeringen och framföra våra åsikter. Dessutom arrangerar vi seminarier där våra frågor diskuteras, exempelvis i Almedalen i somras.