Vad händer i min vardag?

Som närstående är det inte ovanligt att du drabbas av oro och har många frågor. För många innebär en diagnos också att andra krav ställs på relationen.

Att drabbas av hjärt-lungsjukdom kan ha olika förlopp. Vissa kroniska hjärt- och lungsjukdomar, som hjärtsvikt och kol, utvecklas med ett långsamt förlopp som gör att den drabbade och omgivningen gradvis anpassar sig till situationen. Andra diagnoser, som hjärtinfarkt och stroke, kan ha mer dramatiska förlopp med ambulanstransporter och akuta ingrepp.

I första hand påverkas livet för den med hjärt- eller lungsjukdom, men många i omgivningen drabbas också. Ibland talas det om närstående som de osynliga patienterna. Det blir en nyorientering för hela den närmaste omgivningen med ibland ganska dramatiska livsstilsförändringar. Det är vanligt att den som är sjuk blir stressad, nedstämd, ledsen och besviken.

Alla dessa känslor kan också drabba dig som närstående. Stressad av oron, nedstämd över att livet inte blev som planerat och besviken över att just min närstående har drabbats av en kronisk sjukdom i hjärta eller luftvägar eller av funktionsnedsättning.

Familjerutiner kan komma att förändras

I vardagslivet förskjuts rollerna när människor skapar ett delvis nytt liv som en följd av att sjukdomen ger fysiska begränsningar. Familjer som har varit vana att åka på skidresor måste kanske tänka om och pröva nya erfarenheter. En person som har varit van att byta däck på bilen har inte krafterna kvar, att storhandla blir inte lika enkelt. 

För den som är sjuk kan förlusten av en eller flera av dessa roller orsaka stress.
Den som kanske har varit den starke i familjen blir plötsligt svag och känner sig belastande. En känsla av att vara värdelös kan komma krypande. 

Livet får en annan mening

Som närstående är det inte alltid lätt att hantera de rollförändringar som kan bli följden av en familjemedlems sjukdom. Man kan känna sig otrygg, orolig, pressad av ekonomiska problem eller vårdbörda. Egen tid, framtida planer och drömmar för det egna livet får minskat utrymme. Sjukdom och ohälsa samt att vårda och stödja någon som är sjuk påverkar alltid relationen.

Som närstående är det viktigt att ha kvar andra sociala kontakter, och att inte helt förlora den identitet som fanns innan sjukdomen drabbade familjen. Livet blir oftast inte precis som det var innan sjukdomen fanns där. Vissa saker blir viktigare, andra känns mindre viktiga än förr. Men det är inte nödvändigtvis så att livet blir sämre. Många drabbade och närstående säger att livet, trots allt, har fått ett nytt innehåll som på många sätt känns bra.