Till minne av vår älskade Marie Lindquist

Insamlat totalt hitills: 100 kr
Mål: 30 000 kr
Minnesfondens inriktning: Rädda kvinnohjärtat

Alla gåvor

Camilla Lindquist


Ort: Västerås

Logga in