Till minne av Velu

Insamlat totalt hitills: 2 700 kr
Mål: 5 000 kr
Minnesfondens inriktning: Hjärt-lungforskning

Skriv nytt inlägg

De fält som måste fyllas i är markerade med (obligatoriskt)