Till minne av Henny Brandin

Insamlat totalt hitills: 322 kr
Mål: 1 000 kr
Minnesfondens inriktning: Rädda kvinnohjärtatMål: 1 000 kr

Henny Brandin (1957-10-25 - 2010-06-12)

Henny älskade att sjunga. Hon hade ett mycket vackert leende och hennes ögon strålade av lycka när hon kände igen en sångtext och kunde sjunga med. Trots sitt svåra handikapp efter en olycka så spred hon glädje omkring sig.

Du måste installera flash för att kunna se ljusen som brinner.

Varje ljus symboliserar att en gåva skänkts till Rädda kvinnohjärtat forskning. 0 ljus brinner just nu till minnet av Henny Brandin. Ett ljus brinner i 3 veckor.

g 04 dec 2013

Minnen är dyrbara

Minnet av Henny finns kvar även om hon inte kroppsligen finns här. Jag minns henne med glädje och känner att så länge hon finns kvar i tankarna så finns hon här hos oss. Det som gläder också är att nu utan kroppen som binder till jordelivet så kan hennes ande sväva fritt. Jag känner att det är en stor förmån att jag fått träffa Henny.