Till minne av Björn Hammar

Insamlat totalt hitills: 0 kr
Mål: 50 000 kr
Minnesfondens inriktning: Hjärt-lungforskningMål: 50 000 kr

Alexandra 10 sep 2015

Saknar min vän och min pappa!

Det finns ej någon död, Den är blott en övergång, Den första strofen i en sång, En morgonrodnas glöd, Som strålar över landet, Som du aldrig sett, Och skänker dig en fröjd, Som jorden aldrig gett. Den är ju blott en dörr Som du ej öppnat förr......

Skriv nytt inlägg

De fält som måste fyllas i är markerade med (obligatoriskt)