Till minne av Bertil Peltomaa

Insamlat totalt hitills: 100 kr
Mål: 10 000 kr
Minnesfondens inriktning: Hjärt-lungforskning

Skriv nytt inlägg

De fält som måste fyllas i är markerade med (obligatoriskt)