Ge en gåva | Hjärt-Lungfonden

*Le till världen och världen ler tillbaka*--I MINNE för Anne-Marie Orheden

Insamlat totalt hitills: 400 kr
Mål: 50 000 kr
Minnesfondens inriktning: Rädda kvinnohjärtat

Steg 1 av 3 – Ge en gåva till forskningen

För varje gåva som skänks på sidan tänds ett ljus till minnet av Anne-Marie Orheden

De fält som måste fyllas i är markerade med (obligatoriskt)
Betalsätt