Hjärt-lungforskning

Mål: 300 krUppnått 23 apr 2012
Insamlat totalt hitills: 300 kr
Minnesfondens inriktning: Hjärt-lungforskningMål: 300 kr

Ipul 11 maj 2012

Ipul

Tack ff6r allt stf6d!!!Just nu bearbetar jag VD Jan Forslunds fsktaatina uttalande om att ALLA pe5 Trafficare har ff6rsta tjing pe5 jobben att ste4da te5g ..HANDPLOCKNING Pc5Gc5R Fd6R FULLT Pc5 CST OCH HAGALUND.Sen ff6rsf6ker jag sme4lta att han sagt att handikappade och le5ngtidssjukskrivna inte e4r att te4nka pe5 .vem fan e4r handikappad eller le5ngtidssjukriven och kan jobba 10timmarspass 14 ne4tter/me5n och grundste4da te5gen i Hagalund?????Jag som inte blivigt HANDPLOCKAD fre5n trafficare e4r alltse5 handikappad och le5ngtidsjukskriven ..Just nu e4r jag se5 je4vla kre4nkt att jag inte vet vad jag ska se4ga eller hur jag ska ste4lla mig till allt det he4r som he4nder o ff6tter!Men ge5 ge4rna och grundste4da sj te5gen fred natt lf6r natt o sf6n natt med ett glatt humf6r,,,eller hur?Jag te4nker inte sluta demonstrera dela flygblad och skriva pe5 fejjan om vad som pe5ge5r just nu pe5 min arbetsplats.Jag e4r ju handikappad/le5ngtidssjukskriven se5 mig vill ju inte SJ ha som te5gste4dare efter 22 e5rs le5ng o trogen tje4nst .Ne4 kampen forts och jag e4r medlem i Seko facket som ve4grar he5lla tyst!!!!He4ls. Annika te5gste4dare i Hagalund sen 1989.

Skriv nytt inlägg

De fält som måste fyllas i är markerade med (obligatoriskt)