Du finns alltid i våra tankar

Insamlat totalt hitills: 800 kr
Mål: 5 000 kr
Minnesfondens inriktning: Hjärt-lungforskningMål: 5 000 kr

Ronnie Wallebring (1948-06-09 - 2011-05-09)

Du kämpade många år med dina krämpor och tillslut så orkade inte hjärtat mer. Du har lämnat oss i stor saknad men kommer alltid bli ihågkommen som den fina människa du var. Älskar dig!

Du måste installera flash för att kunna se ljusen som brinner.

Varje ljus symboliserar att en gåva skänkts till Hjärt-lungforskning forskning. 0 ljus brinner just nu till minnet av Ronnie Wallebring. Ett ljus brinner i 3 veckor.

Svetlana 10 mar 2013

Rapporterat inlägg

Svetlana

Se5g ff6ljande ff6rslag i en inse4ndare i ge5r. Kan du ta med till Nina Lagh och KF ne4sta ge5ng.Medhelp och landstingspolitikerna leker med livMan borde inff6ra IVPM (I Ve4ntan Pe5 Medhelp) de4r SOS ges mf6jlighet att larma re4ddningstje4nsten om Medhelp inte saarvr inom 2 minuter. Andningsproblem och brf6stsme4rta e4r oftast ff6rsta varningssignalen pe5 en hje4rtinfarkt, den vanligaste df6dsorsaken i Sverige i dag. Varff6r skulle inte vi pe5 landsbyggden ha re4tt till lika snabb hje4lp som statsbor? Ansvarig ff6r detta le4r vara Nina Lagh, kan vi fe5 ett svar pe5 den fre5gan. Tack!

Carola 11 nov 2012

Rapporterat inlägg

Carola

Fars dag

Carola 09 maj 2012

Rapporterat inlägg

Carola

Idag är det ETT år sedan du lämnade oss... Jag hoppas och tror att du har det bra där du är. Emilia säger att du är i himlen och hon har försökt att gunga högt för att komma dit :-) Vi saknar dig pappa/morfar <3>