Användarvillkor

Syftet med Hjärt-Lungfondens minnesfonder är att skapa en mötesplats där privatpersoner på ett enkelt och smidigt sätt kan skapa en egen minnesplats och skriva, minnas, glädjas och dela med sig av de fantastiska människor som funnits och varit en väsentlig del av våra liv. Men också för att göra en insats och stödja den svenska hjärt-lungforskningen med egna insamlingar. Det kostar inget att starta upp en minnesfond på Hjärt-Lungfondens hemsida.

För att skapa den platsen har vi ett antal regler som du måste följa. Materialet som du har lagt in kommer inte på något sätt att spridas eller användas vidare av Hjärt-Lungfonden. Genom att klicka på accepteraknappen har ett avtal ingåtts mellan dig och Hjärt-Lungfonden. Det innebär att du har accepterat våra regler och hela denna text.

 • Det är upp till dig som administratör att se till så att din sida innehåller bilder och text som anses vara av god karaktär. Du meddelas via e-post varje gång en aktivitet sker på sidan. Om något stötande läggs upp på sidan ska Hjärt-Lungfonden meddelas så snart som möjligt.
 • Material som du lägger in får inte vara diskriminerande utifrån ras, sexuell läggning, ålder, religion eller kultur. Materialet får inte heller vara hotfullt eller ha som syfte att kränka eller på annat sätt känslomässigt skada någon levande eller avliden person.
 • Material får inte vara av känslig art för efterlevande eller den avlidnas ära. Materialet får inte innehålla pornografi, vara sexuellt anspelande eller på annat sätt vara obscent.
 • Att använda Hjärt-Lungfondens Minnesfondsida för kommersiellt bruk är förbjudet.
 • Det är förbjudet att lägga in material, filer eller program som innehåller virus eller kan skada Hjärt-Lungfondens sida.
 • Alla användare som har ett lösenord ansvarar för att lösenordet bevaras konfidentiellt. Användaren ansvarar för alla aktiviteter som sker under lösenordet. Om Hjärt-Lungfonden finner att otillbörlig användning av webbplatsen eller lösenordet sker kan Hjärt-Lungfonden omedelbart ogiltiggöra lösenordet.
 • Hjärt-Lungfonden tar inget ansvar för om administratörers data eller material raderas eller försvinner på grund av tekniska fel. Vi tar inte heller ansvar för eventuella fel som kan uppstå på administratörers datorer.
 • Allt material som du lägger in tillhör Hjärt-Lungfonden. Detta är en formalitet om t ex ett datorhaveri skulle inträffa och filer skadas eller försvinner. Som administratör kan man inte kräva ersättning för till exempel försvunna bilder eller texter på hemsidan.
 • Då målsättningen med Hjärt-Lungfondens sida är att skapa en ljus och positiv minnesplats är det inte tillåtet att lägga ut agitatoriska texter rörande olika personers skuldfrågor i olika hänseenden.
 • På Hjärt-Lungfondes minnesfonder tillåts endast publicering av avlidna människors minnessidor.
 • Hjärt-Lungfondens minnesfonder använder Cookies.
 • Genom att registrera dig ger du Hjärt-Lungfonden tillåtelse att lagra personuppgifter om dig. Självklart kommer dina uppgifter inte säljas eller spridas vidare. Syftet med lagringen är endast för att vi skall kunna ta kontakt med dig vid behov. Hjärt-Lungfonden förbehåller sig dock rätten att använda e-postadressen för utskick av information och erbjudanden, men garanterar att uppgifterna inte säljs vidare till tredje part. Besökaren ger sitt samtycke till att Hjärt-Lungfonden lagrar de lämnade personuppgifterna genom att slutgiltigt genomföra det köp/den beställning/anmälning som kräver personuppgifterna.
 • Du är som privatperson ansvarig för att det material du lägger upp på vår minnesfondsida inte bryter mot någon av våra regler. Om så sker har Hjärt-Lungfonden rätt att redigera eller ta bort ditt material eller stänga ner sidan helt. Bedömningen av huruvida detta är fallet görs av Hjärt-Lungfonden.
 • Hjärt-Lungfonden förbehåller sig rätten att ändra överstående villkor i efterhand om detta skulle behövas. Det är ditt ansvar att gå igenom villkoren för att hitta förändringar. Ditt användande av Hjärt-Lungfondens Minnesfond kommer att gälla som samtycke till dessa förändringar. Vår ambition är dock att vid större förändringar försöka meddela dig genom anslag på webbplatsen eller e-post.

 

Logga in