Anastasios Venetoulis - har alltid en plats i mitt hjärta

Insamlat totalt hitills: 200 kr
Mål: 5 000 kr
Minnesfondens inriktning: Hjärt-lungforskningMål: 5 000 kr

Skriv nytt inlägg

De fält som måste fyllas i är markerade med (obligatoriskt)