Anastasios Venetoulis - har alltid en plats i mitt hjärta

Insamlat totalt hitills: 200 kr
Mål: 5 000 kr
Minnesfondens inriktning: Hjärt-lungforskningMål: 5 000 kr

Alla gåvor

Maria Venetoulis


Ort: Göteborg

Logga in