Var med och skapa nästa stora genombrottStöd forskningen som räddar liv.

Hjärt-Lungfonden firade 110 års-jubileum under 2014. Redan 1904 startade kampen mot tuberkulos och sedan dess har forskningen hjälpt oss nå många viktiga milstolpar som gör skillnad för hjärt- och lungsjuka varje dag. Tack vare gåvor från svenska folket har forskningen räddat och förlängt tusentals liv. Den som drabbas av hjärtsjukdom idag lever i genomsnitt 12-15 år längre än för bara trettio år sedan. Nu siktar vi mot nästa stora genombrott...

Läs mer

Eva var med i kampen mot tuberkulos

"Andas djupt, stå stilla, håll andan." så löd uppmaningen till de patienter som på 1940-talet klev in i röntgenkuren och blev undersökta för misstänkt tuberkulos.

Eva Boman arbetade som ambulerande distriktssköterska i Norrbotten mellan åren 1946-1950. Med hjälp av skärmbilder undersökte Eva och hennes kollegor tusentals norrbottningar i kampen mot tuberkulos. Många var redan drabbade av sjukdomen, men med Eva Bomans och hennes kollegors hjälp kunde flera få vård innan problemen blev alltför svåra.

– Har du mött en människa med tuberkulos, som hostar blod, glömmer du det aldrig, säger hon.
Bakom satsningen stod Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos (som senare bytte namn till Hjärt-Lungfonden) som lånade ut en specialutrustad buss som användes för att ta sig runt i byarna och göra undersökningar.

– Vi blev väl mottagna var vi än kom. Många var intresserade och tacksamma för att vi var där.
Undersökningen gick till så att man med en kamera fotograferade en bild av lungorna. Om en bild visade förändringar i lungorna blev personen remitterad till en dispensärmottagning för fortsatt undersökning. För många väntade sedan vård på sanatorium.

Ett minne som etsat sig fast hos Eva Boman är besöket hos familjen Stöckel i byn Kattuvouma. 
Familjen lät sjukvårdsteamet ställa upp skärmbildsapparaten i sitt hem. Fru Stöckel lagade mat åt hela tuberkulosgruppen som under tre dygn åt, sov och genomförde undersökningar i huset.
Arbetet med skärmbildsundersökningarna i Norrbotten pågick i åtta år. Satsningen gav effekt och en utvärdering gjord i början av 1970-talet visade att tuberkulosdödligheten hade minskat med 28 procent i länet.

Forskningen räddar liv

Idag är Hjärt-Lungfondens vision att besegra hjärt- och lungsjukdom precis som vi en gång besegrade tuberkulosen i Sverige. Samtidigt stödjer vi ett stort projekt för att behandla multiresistent tuberkulos, som fortfarande drabbar omkring nio miljoner människor varje år, och skördar 1,5 miljoner liv runtom i världen.

Under resans gång har vi uppnått mycket. Forskningen har fram till idag räddat över 150 000 liv och sparat miljarder kronor åt samhället. Allt detta tack vare den forskning som svenska folket har gett sitt stöd till. Att vi är stolta över det som har varit betyder inte att vi är nöjda, vi blickar framåt.

Nästa milstolpe är mycket konkret och genombrottet kommer i närtid. Tack vare SCAPIS, en världsunik kunskapsbank som vi bygger upp på Sveriges sex universitetssjukhus, får forskarna ett unikt material att arbeta med.

Målet är att man med ett enkelt blodprov ska kunna se vem som kommer drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. Med de kunskaperna kan man skräddarsy behandling så att riskpersonerna slipper att drabbas.

För att ta nästa steg behövs mer pengar till forskningen. Tiotusentals givare ger redan generösa gåvor till Hjärt-Lungfonden och din gåva behövs också. Vi måste bli fler som ger till forskningen. Ge en jubileumsgåva och var med och skapa nästa stora genombrott. Tillsammans räddar vi liv!

Skicka länk till denna artikel

 (frivilligt) Skicka

Din länk har skickats!

Stäng