Var med och skapa nästa stora genombrottStöd forskningen som räddar liv.

Hjärt-Lungfonden firade 110 års-jubileum under 2014. Redan 1904 startade kampen mot tuberkulos och sedan dess har forskningen hjälpt oss nå många viktiga milstolpar som gör skillnad för hjärt- och lungsjuka varje dag. Tack vare gåvor från svenska folket har forskningen räddat och förlängt tusentals liv. Den som drabbas av hjärtsjukdom idag lever i genomsnitt 12-15 år längre än för bara trettio år sedan. Nu siktar vi mot nästa stora genombrott...

Läs mer

2012: Ny studie visar att hjärtforskning förlänger livet

En stor studie från 2012 initierad av Hjärt-Lungfonden visar att medicinsk forskning och utveckling inom hjärt-kärlsjukdom har räddat 154 000 liv de senaste 30 åren. Hjärt-kärlforskningens framsteg under dessa 30 år har haft stor påverkan både på den totala dödligheten och på den förväntade livslängden i Sverige. En 65-årig man som år 1980 skulle ha avlidit i sin hjärtinfarkt men som i dag överlever tack vare forskningen kan förvänta sig 12 extra levnadsår. Motsvarande siffra för kvinnor är 14 år. En 45-årig man och kvinna har vunnit 24 respektive 27 år.

Forskningen räddar liv

Nu står Hjärt-Lungfonden inför den största satsningen hittills. Tillsammans med de svenska universitetssjukhusen startar vi ett världsunikt forskningsprojekt. Projektet heter SCAPIS, Swedish CardioPulmonary bioImage Study, och är ett världsunikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lunga. Inom projektet genomgår 30 000 personer noggranna läkarundersökningar och provresultaten samlas i en unik kunskapsbank. Det blir en ovärderlig resurs för forskare. Målet är att vi snart ska kunna ta ett enkelt blodprov på vårdcentralen för att se om vi är i riskzonen att utveckla hjärt- kärlsjukdom. På så sätt kan vi skräddarsy behandlingar och förhindra att personer insjuknar.

Under resans gång har vi uppnått mycket. Forskningen har fram till idag räddat över 150 000 liv och sparat miljarder kronor åt samhället. Allt detta tack vare den forskning som svenska folket har gett sitt stöd till. Att vi är stolta över det som har varit betyder inte att vi är nöjda, vi blickar framåt.

Nästa milstolpe är mycket konkret och genombrottet kommer i närtid. Tack vare SCAPIS, en världsunik kunskapsbank som vi bygger upp på Sveriges sex universitetssjukhus, får forskarna ett unikt material att arbeta med.

Målet är att man med ett enkelt blodprov ska kunna se vem som kommer drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. Med de kunskaperna kan man skräddarsy behandling så att riskpersonerna slipper att drabbas.

För att ta nästa steg behövs mer pengar till forskningen. Tiotusentals givare ger redan generösa gåvor till Hjärt-Lungfonden och din gåva behövs också. Vi måste bli fler som ger till forskningen. Ge en jubileumsgåva och var med och skapa nästa stora genombrott. Tillsammans räddar vi liv!

Skicka länk till denna artikel

 (frivilligt) Skicka

Din länk har skickats!

Stäng