Var med och skapa nästa stora genombrottStöd forskningen som räddar liv.

Hjärt-Lungfonden firade 110 års-jubileum under 2014. Redan 1904 startade kampen mot tuberkulos och sedan dess har forskningen hjälpt oss nå många viktiga milstolpar som gör skillnad för hjärt- och lungsjuka varje dag. Tack vare gåvor från svenska folket har forskningen räddat och förlängt tusentals liv. Den som drabbas av hjärtsjukdom idag lever i genomsnitt 12-15 år längre än för bara trettio år sedan. Nu siktar vi mot nästa stora genombrott...

Läs mer

2011: Barnhjärtvården förbättras dramatiskt med ny teknik

År 2011 lanserades ett världsunikt videonätverk vid namn Gertrud på flera barnsjukhus i Sverige. Genom tekniken kan barnläkare i olika delar av landet kommunicera med experter på barnkardiologi som ofta finns på universitetssjukhusen. Det gör att man idag kan ställa snabbare och säkrare diagnoser. Innan Gertrud fanns kunde hjärtsjuka barn och deras familjer tvingas resa till det sjukhus där experterna fanns – resor som i efterhand ibland visade sig onödiga. Att sjukhusen kan dela erfarenheter och kompetens är ett stort steg mot en mer jämlik vård för barn med hjärtfel. Idag finns Gertrud på över 30 sjukhus i Sverige.

Forskningen räddar liv

Forskningen om barns hjärtfel fokuserar idag mycket på utveckling av mer skonsamma behandlingsmetoder och genetisk forskning som ger svar på vilka sjukdomar som ärvs. Forskningsprojektet SCAPIS, som leds av Hjärt-Lungfonden, kommer kunna bli en viktig resurs för forskarna. Inom projektet genomgår 30 000 personer noggranna läkarundersökningar och provresultaten samlas i en unik kunskapsbank som kan användas för att hitta ärftliga hjärtsjukdomar.

Under resans gång har vi uppnått mycket. Forskningen har fram till idag räddat över 150 000 liv och sparat miljarder kronor åt samhället. Allt detta tack vare den forskning som svenska folket har gett sitt stöd till. Att vi är stolta över det som har varit betyder inte att vi är nöjda, vi blickar framåt.

Nästa milstolpe är mycket konkret och genombrottet kommer i närtid. Tack vare SCAPIS, en världsunik kunskapsbank som vi bygger upp på Sveriges sex universitetssjukhus, får forskarna ett unikt material att arbeta med.

Målet är att man med ett enkelt blodprov ska kunna se vem som kommer drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. Med de kunskaperna kan man skräddarsy behandling så att riskpersonerna slipper att drabbas.

För att ta nästa steg behövs mer pengar till forskningen. Tiotusentals givare ger redan generösa gåvor till Hjärt-Lungfonden och din gåva behövs också. Vi måste bli fler som ger till forskningen. Ge en jubileumsgåva och var med och skapa nästa stora genombrott. Tillsammans räddar vi liv!

Skicka länk till denna artikel

 (frivilligt) Skicka

Din länk har skickats!

Stäng